Waar staat Lubor Education voor?

Doceren is een vak. Doceren is een passie.

De kracht van eenvoud...

 

Veranderen?

Trainen is nodig voor veranderingen, veranderingen van de software, veranderingen van het gedrag, het aangeleerd gedrag. Standaard handelingen afleren, nieuwe werkwijze aanleren. Opnieuw naar de software kijken. Beschouw je eigen werkzaamheden.

 

 


 

Een medewerker wordt bij toeval een docent of trainer. Een enthousiaste applicatiebeheerder wordt gevraagd een programma uit te leggen. Een netwerkbeheerder moet zijn collega’s instrueren. Een secretaresse legt haar collega de nieuwe software uit. We kennen allen het spelletje “Doorvertellen”. Die medewerker is niet opgeleid om te  trainen. Hij kan wel uitleggen waar een button voor dient maar het begrip en de verdieping is belangrijker.  Word je liever opgeleid door een collega of een professional?

 

Medewerkers zijn goud voor uw bedrijf. Veel geld wordt gespendeerd met het uitzoeken van de software, externe bureaus worden ingeschakeld, werkgroepen opgericht. De laatste stap wordt vaak vergeten, de overdracht naar de daadwerkelijke gebruiker. Een programma staat of valt met het gebruik. Een medewerker werkt optimaal met goed gebruik van de software. Een bedrijf met uitstekende medewerkers is stabiel en heeft de toekomst. 

 

Iedere deelnemer ontvangt een certificaat van de opleiding. Het is mogelijk om extern te examineren. Indien je gebruik wilt maken van accreditatie dan willen we dit op tijd weten om het aan te kunnen vragen.