Projecten en projectadministratie

Lubor begeleidt projectmatig opleidingen binnen bedrijven

Te kort aan personeel? Verander je visie..

* foto Amman Jordanië waar in de chaos een structuur zitProjectadministratie geeft je inzicht in het verloop van de opleidingen en in de kosten van het opleidingsproject. Projectadministratie vindt niet iedereen het leukste werk maar is wel belangrijk. Het maakt het hele traject inzichtelijk. 

 👍 Heeft ieder werknemer de juiste vooropleiding? Is de software wel geïnstalleerd? Hoe zit het met de zieke werknemers? Zijn er superusers? Is iedereen op tijd opgeleid voor de nieuwe business software uitrol?

 

Wordt de documentatie digitaal geleverd of is er een e-learning traject voor herhaling van het geleerde? Vraagstukken die tijdens een project worden doorlopen en gecontroleerd en verwerkt in de projectadministratie.


 

Goede projectadministratie geeft rust

Projectadministratie is het beheren en managen van projecten. Door het gestructureerd bijhouden van alle gegevens rondom opleiding voor nieuwe businesssoftware krijg je inzicht in de gemaakt uren, openstaande uitnodigen, vooropleidingen, getraind personeel. Zijn er voldoende superusers of werkvloermedewerkers met meer kennis. En werken ze op dezelfde tijden of overlappen ze elkaar?

Met projectadministratie krijg je direct beeld over de gemaakte uren en opleidingen.
Laat het geheel over aan Lubor Projecten.

Doordat je overzicht hebt, kun je snel bijsturen en projecten beter stroomlijnen. En hoe meer inzicht en kennis jij hebt, hoe beter je kunt sturen op een gezonde werkdruk, opgeleverde kennis, declarabele en winstgevendheid.

Welke gegevens houd je bij van projecten?

In een projectadministratie houd je alle gegevens van een project bij. Het inrichten, opzetten en bijhouden van alles omtrent de opleidingen.

Binnen de administratie leggen we zaken vast:

✔️ Klantgegevens en noodzakelijke medewerkers informatie
✔️ Noodzakelijke vooropleiding medewerkers
✔️ Communicatie met medewerkers
✔️ Afspraken met medewerkers, superusers en docenten
✔️ Projectdoelen
✔️ Financiële administratie
✔️ Opleidingen en trainingen
✔️ Projectplanning en projectbudget
✔️ Inzichtelijk welke budgetten en documentatie
✔️ Daadwerkelijke uren
✔️ Facturatie

 

De administratie van een opleidingsproject is van grote waarde voor het gehele projectmanagement.

Wat levert projectadministratie op?

De belangrijkste waarde van een complete projectadministratie is overzicht van klanten, projecten en kosten. En overzicht betekent dat je de rust en vrijheid hebt om te doen waar jij en jouw team het beste in zijn.

Een overzicht van klanten en projecten geeft rust. Welke opleidingen zijn verricht, welke staan nog open? Klopt de projectplanning nog of moet er bijgestuurd worden?

Projectinformatie geeft je alle middelen om samenwerking tussen collega’s en teams te verbeteren en helpt je bij het verbeteren van de communicatie.

Registratie geeft inzicht in kosten en efficiëntie

Het succes van het uitrollen van nieuwe software hangt af van meerdere aspecten.

Een projectadministratie met urenregistratie voorkomt verrassingen op de factuur. Projectadministratie voor opleidingen personeel geeft inzicht in de kennis die aanwezig is bij bijvoorbeeld het uitrollen van nieuwe bedrijfssoftware.

Voordelen voor bedrijven die opleidingsproject uit handen geven

De geschreven uren vormen vaak de basis voor facturatie wanneer je geen vaste projectprijs hebt afgesproken. Een goede administratie geeft een goed inzicht in de kosten die gemaakt worden.

Zonder inzicht in uren heb je geen controle. Medewerkers staan onder druk om op tijd de training te volgen en wanneer ze ziek zijn moet er een mogelijkheid zijn om na die tijd een training te volgen, actief benaderen is belangrijk.