Een medisch of juridisch verslag kan korter

Medisch verslag kan korter

Verlies je niet in details

 

De overstap van typemachine naar tekstverwerker heeft ons niet alleen maar goeds gebracht. Het corrigeren van typefouten gaat sneller en beter. Helaas werden de teksten ook langer. Het aantal woorden is uitgebreid en de schrijver corrigeert zichzelf continu, de tekst wordt uitgebreid.

 

Wist je dat...

Uit onderzoek blijkt dat mensen met spraakherkenning andere typefouten maken dan met Word. Alvorens deze verschillen besproken worden, wordt eerst de theorie van de cognitieve lading uitgelegd. Cognitieve lading betekent:

Cognitieve lading

Cognitieve lading refereert aan het werkgeheugen. In deze theorie veronderstelt men dat er drie type ladingen zijn:

 

  • Intrinsieke cognitieve lading: dit is de moeilijkheidsgraad van de taak. Intrinsiek (inherente) belasting: Belasting die inherent is aan de leertaak of het leermateriaal. Deze belasting wordt vooral bepaald door de complexiteit van wat er geleerd moet worden. Let wel, het gaat niet over de moeilijkheid daarvan al kunnen de twee samenhangen.
  • Irrelevante cognitieve lading: dit is de cognitieve lading die de omgeving, alles buiten de persoon en de taak zelf, op het werkgeheugen legt. Cognitieve belasting die geen bijdrage levert aan het leren of die zelfs het leren belemmert. Dus onnodige belasting die schemavorming en ‑automatisatie in de weg staat. Extraneous cognitive load hangt niet met de leertaak samen en staat het leren in de weg;
  • Nuttige (Germane) cognitieve lading: het vermogen van mensen om informatie te verwerken in, te construeren in, te automatiseren in en op te slaan in schema's. Belasting die het leren bevordert en dus helpt bij het construeren van schema’s en die schema’s  daarna te automatiseren. Het construeren van schema’s gebeurt via inductie en elaboratie, het automatiseren via compilatie en versterken.

 

In Microsoft Word maken mensen veelal spelfouten. Deze fouten leggen geen grote lading op het werkgeheugen, omdat de schrijver nog wel weet wat hij bedoelde te zeggen. De verkeerd gespelde woorden hebben zodoende geen invloed op de structuur die de schrijver probeert aan te geven in zijn verhaal. Bij spraakherkenning worden vaker semantische fouten gemaakt. Dit zijn fouten met betrekking tot de betekenis.

 

Na overzoek blijkt dat bij het spreken van de inhoud, dicteren met spraakherkenning, het verhaal duidelijker wordt, meer to-the-point. Doelen en subdoelen. Bij typen , of juist bij corrigeren, zie je de opbouw, structuur en logica verdwijnen.

 

Het corrigeren van teksten gemaakt met spraakherkenning is anders dan het corrigeren van teksten geschreven met een tekstverwerker. Opletten op spelfouten of typefouten of compleet andere woorden, wat begripsvorming aantast. Vergelijkbaar met vertalingstools.

Pilot met spraakherkenning bij fysiotherapeuten

Onderzoek bij verslagen bij fysiotherapeuten

Bij een groot onderzoek Bij een groot onderzoek uitgezet met Hogeschool Saxion bij fysiotherapeuten bleek dat de inhoud van de ingesproken dossiers vele malen uitgebreider waren dan de dossiers die werden gevuld zonder spraakherkenning. Fysiotherapeuten zijn over het algemeen breedsprakig, echter bij het ‘vullen’ van een dossier zien we korte zinnen en afkortingen. Soms zelfs alleen een smiley 😊

Is een ruim ingevuld dossier beter?

Of een goed gevulde EPD beter is dan een summier gevuld, dat is de vraag die ieder op zijn manier beantwoordt. Een beschouwende medicus is holistisch gericht en wil alle aspecten van een cliënt belichten. Een technisch gerichte medicus volstaat met krachttermen.

 

Wat wil de huisarts? Een huisarts wenst alleen een conclusie en een advies. Zij wil zo min mogelijk in een huisartsen dossier, dat moet je allemaal lezen en dan zelf samenvatten.

 

Wat wil een advocaat? Meer woorden zorgen voor meer discussies. Een advocaat heeft veel tekst nodig om zich uit te drukken, is gewend aan veel tekst. Alleen een conclusie of een opsomming is onvoldoende, het geeft hem geen mogelijkheid om de gaten te vinden. 

Is spraakherkenning beter voor het vullen van een dossier of EPD?

Bij trials met spraakherkenning merken we dat een goede instructie over het gebruik wel het allerbelangrijkste is. Bij een maatwerk kijk je naar de auteur, wat is zijn functie, wat wil hij zeggen, voor wie?

 

Bij een training Leren Dicteren pakken we de cognitieve lading van de cursist erbij. Hoe kun je met alle voordelen en beperkingen en je omgeving, de beste resultaten behalen. Leer je hoe je niet moet verzanden in details. Een leesbaar en bruikbaar professioneel verslag dicteer je met spraakherkenning.