Posts met de tag kennisbankHet runenschrift is het oudst bekende schrift gebruikt door de Germaanse volkeren van Noord-Europa, Groot-Brittannië, Scandinavië en IJsland vanaf de 2e of de 3e eeuw tot de 16e of 17e eeuw. Ook in Nederland, in Friesland, werden eenvoudige runentekens gevonden. Het runenalfabet wordt Futhark genoemd naar de eerste 6 letters van de runenreeks.

Het is onverstandig om vanwege bijvoorbeeld bezuinigingen uw hele trainingsprogramma aan de kant te schuiven. Voor een effectief trainingsprogramma is een onderzoek noodzakelijk.

Je geheugen is meer dan een opslagplek in de hersenen. Het geheugen is ook meer dan een computer. Het geheugen bestaat uit een aantal processen die onderling met elkaar verbonden zijn. Je slaat niet alleen feiten op, maar al je zintuigen leggen herinneringen vast. Hoe iets ruikt, voelt, smaakt, klinkt. Al die indrukken zijn met elkaar verbonden. Vandaar dat er een heleboel herinneringen in je opkomen als je plotseling iets ruikt uit je verleden en je wordt gevoelsmatig ook weer teruggetrokken n

We onthouden volgens Edgar Dale: 10% van wat we lezen, 20% van wat we horen, 30% van wat we zien, 50% van wat we horen en zien, 70% van wat we met anderen bespreken, 80% van wat we evalueren en nabespreken 90% van wat we anderen uitleggen.

Iedereen heeft een eigen leerstijl. Het is belangrijk om te weten welke leerstijl jij hebt zodat je beter de stof eigen kunt maken. Er zijn diverse modellen en stijlen ontwikkeld door onderwijsinstellingen, promovenda en ‘best practice’ uit de praktijk. We pakken in dit schrijven de grote gemene deler en hopelijk heb je er iets aan hebt in je leerproces.