Oudste schrift van Europa? Het Runenschrift.

Het runenschrift is het oudst bekende schrift gebruikt door de Germaanse volkeren van Noord-Europa, Groot-Brittannië, Scandinavië en IJsland vanaf de 2e of de 3e eeuw tot de 16e of 17e eeuw.

 

Ook in Nederland, in Friesland, werden eenvoudige runentekens gevonden. Het runenalfabet wordt Futhark genoemd naar de eerste 6 letters van de runenreeks. 

Waarom zijn we dan zo geïnteresseerd in het oude schrift?

Het lijkt een soort geheimschrift, wat schreven ze zoal in de oudheid. Wat maakten  ze mee, welke kennis hadden ze? We zijn nieuwsgierig naar de geschiedenis van onze voorgangers.

 

Het teken voor Bluetooth is ook een runenteken. Bluetooth is ontwikkeld door Ericsson in Zweden en ten ere van de koning Harald Blauwtand, zijn de initialen H en B, geschreven in het logo met noordelijke runentekens.

Steen met Runentekens in Denemarken
Steen met Runentekens in Denemarken

Het woord rune betekent geheim, mysterie, fluisteringen maar ook gewoon letter.

Veel dat over runen geschreven is puur giswerk: mysteriën. De Germanen waren verslaafd aan orakels. Ook nu is dat niet veel anders. Een aantal fantasieboeken gebruiken runentekens, zoals Tolkien. De zogenaamde Tolkienrunen, ontwikkelde hij zelf. Naast dagelijks gebruik van het runenalfabet werden de stenen waarschijnlijk ook gebruikt door waarzeggers.

 

Coaches geven cursus in het leren lezen van runenschriften, en niet alleen om het te lezen maar ook voor ontwikkeling, voorspellen en zelfinzicht verkrijgen.

 

Vanwege hun Germaanse oorsprong werden runen ook gebruikt door de nazi's. Bekend is de beeltenis van de dubbele bliksemschicht van de SS.

 

In wetenschappelijke kringen wordt tegenwoordig aangenomen dat het runenschrift een verbastering is van het Latijnse Alfabet. Het runenschrift zou afgekeken zijn. In plaats van op papier te schrijven werden de letters in hout gekerfd en in stenen gekrast. Door de nerven in het hout zijn de letters schreef gekrast en lijken ze anders. Op het plaatje zie je overeenkomsten van de Romeinse letters en runentekens. 

Waarom gebruikt Lubor dan toch runentekens voor de site?

Er is niets mystiek aan het geven van trainingen en fluisteren doen we al helemaal niet. 

  • Symbolen zijn krachtig. Ze geven stabiliteit van een heroïsche verleden
  • Runentekens geeft je het gevoel dat je het niet snapt en er meer van wil weten: Leren
  • Het bluetooth-teken linkt naar nieuwe technieken
  • Runenstenen geven chaos, Lubor geeft rust en ordening