Is trainen belangrijk?

De maatschappelijke veranderingen van de laatste decennia, hebben de betekenis van training en opleiding veranderd.

 

Het is onverstandig om vanwege bijvoorbeeld bezuinigingen uw hele trainingsprogramma aan de kant te schuiven. Voor een effectief trainingsprogramma is een onderzoek noodzakelijk.

Schakel eventueel een projectmanager in voor het hele trainingstraject. Niet alleen voor een opleidingsplan maar tevens voor het testen van de voorkennis van de medewerkers, begeleiding tijdens het trainen, planning bij ziekte en voldoende bemanning op de werkvloer zodat daar geen problemen qua bezetting ontstaat.

Analyse van de trainingsbehoefte en motivatie om een training te volgen

Het is belangrijk te beseffen dat medewerkers tijdens een training niet alleen nieuwe kennis en vaardigheden moeten opdoen. Het betekent vaak ook dat ze afscheid moeten nemen van hun vertrouwde manier van werken. Wat is het einddoel van de opleiding en hebben de medewerkers dit voor ogen? Kunnen ze en willen ze zich aanpassen aan de nieuwe situatie? Is er voldoende motivatie?

Keuze van trainer en ontwerp

Houd de kwaliteit in het oog. Als u een training organiseert met interne trainers die minder competent zijn, kunnen de kosten hoger zijn dan de baten. Vergeet daarbij niet de uren die de medewerkers niet op de werkvloer kunnen staan. Zoeken naar een goedkope oplossing is niet altijd de meest gunstige keuze.

Keuze van trainingsmethode

Aan de hand van het vooronderzoek kan er gekozen worden voor een trainingsmethode. De huidige methoden zijn divers. Van mini-trainingen, e-learning, klassikaal tot plenair. Er zijn wel 100 verschillende methodes om een cursus te volgen. Is het onderwerp eenvoudig en geen maatwerk, dan kan plenair een goedkope en goede oplossing zijn. Is de continue werkvloer bemanning noodzakelijk en het onderwerp leent zich ertoe, dan is e-learning misschien een optie. 

Evaluatie van de training

Het is belangrijk te weten of de training succesvol was. Met een nul-, tussen- en eindmeting in de praktijk moet duidelijk worden of de training voldoende was en of een vervolgtraining noodzakelijk is.

Een cheatsheet is een handig steuntje en een spiekbriefje met exacte benoemde stappen voor noodzakelijke acties. Een digitale handleiding op het intranet en een gerichte helpdesk ondersteuning geeft de medewerkers een veilig gevoel. Daarna begint het aangepast werken en laat de medewerker de oude werkmethode los. Vergeet niet daar aandacht aan te geven.

Schakel indien nodig een projectmanager van Lubor in om het gehele opleidingsplan ontwerpen, volgen en optimaal laten verlopen.

Ook interessant: